Dergi Nedir ? Dergi Tasarımı Nasıl Hazırlanır ? Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dergi Nedir ? Dergi Tasarımı Nasıl Hazırlanır ? Dikkat Edilmesi Gerekenler
>
Dergiler, günümüzde hemen hemen herkesin kullandığı yazılı ve basılı olan; reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri amacıyla hazırlanan yayınlardır. Markalar ya da firmalar tarafından dergiler, kurum içi hedef kitle için; yani çalışanlar ve tedarikçiler için ya da kurum dışı hedef kitleler için; yani müşteriler için basılabilmektedir. Reklam, tanıtım ve pazarlama ürünü olan bu dergilerde, genellikle sektör hakkında, firma ya da marka tarafından sektöre kazandırılan yenilikler hakkında içerikler yer alır.

Marka ve sektör açısından oldukça önem taşıyan dergilerin tasarımları da büyük önem taşımaktadır. Çünkü dergilerin tasarımları, markanın bir yansımasıdır ve hedef kitleler bu ürünlerin sahip olduğu özellikler doğrultusunda marka hakkında bir fikre sahip olur. Başarılı bir dergi tasarımı için önceden belirlenmesi gereken ve dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:


• Dergi içeriği organize edilmelidir ve içeriğin nasıl detaylandırılacağı belirlenmelidir
• Dergide kaç çeşit başlık kullanılacağı belirlenmelidir
• Dergi sayfalarının genel yapısının nasıl olacağı ortaya konmalıdır
• Dergide hangi görsellerin kullanılacağı ve bu görsellerin boyutlarının ne olacağı belirlenmelidir
• Dergide kullanılacak olan görsellerin sayfalardaki dağılımı belirlenmelidir
• Dergide kullanılacak olan görsellerin alt açıklama metinlerinin olup olmayacağı belirlenmelidir
• Dergini zemin renginin ne olacağı belirlenmelidir 
• Ana başlıkların ve ara başlıkların puntoları ile yazı stillerinin ne olacağı belirlenmelidir
• Bir dergi tasarımı yapılırken standart olarak şu elemanlar ile bütünlük sağlanır; sayfa numaraları, çerçeve, renk, çizgi, resim, başlık, yazı ve tablolar.


Dergi Tasarımı ve Mizanpaj 
Mizanpaj, dergilerin düzenlenmesi esnasında taslağın oluşturulması, sayfa planının yapılması ve öğelerin yerleştirilmesi işlemlerine verilen isimdir. Başarılı bir dergi baskısı ve tasarımı için mizanpaj çalışması yapılması şarttır ve mizanpaj çalışması yapılırken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:


• Planlama yapılmalıdır
• İmla kuralarına dikkat edilmelidir 
• Yazı karakterleri seçimi yapılmalıdır
• Yazı puntoları belirlenmelidir
• Renk seçimi yapılmalıdır 
• Bloklama yapılmalıdır
• Satır arası boşluklar ve harf boşlukları bırakılmalıdır
• Satır uzunluğu belirlenmelidir
• Görsel oran sağlanmalıdır 
• Bir derginin tasarımına başlamadan önce yapılması ilk gereken şey; planlamadır. Bu planlama aşamasında derginin karakteri belirlenir, dergi içerisinde kullanılacak olan kaynaklar ortaya konur ve kullanılacak olan argümanların kararına varılır. Tasarım öncesinden tasarım sonuna kadar olan tüm süreç, planlama evresinde kararlaştırılır.


Dergi Montajı
Dergi montajı, dergi mizanpajı yapılmadan önce planlanması gereken ve müşteriler tarafından belirlenmesi gereken özelliklerdir. Çünkü bu özellikler ışığında, dergi mizanpajı gerçekleştirilir ve dergi basıma verilir. Dergi montajında belirtilmesi ve karar verilmesi gereken unsurlar şunlardır:


Dergi basımı gerçekleştirilecek olan kağıt türünün kararının verilmesi
Basımı yapılacak olan derginin baskı yönteminin kararının verilmesi
Derginin cilt türünün kararının verilmesi 
Derginin net olarak ebatının ne olacağının kararının verilmesi
Dergide kullanılacak olan renklerin kararının verilmesi
Kapak selefonuna karar verilmesi
Derginin harman biçiminin kararının verilmesi 
Derginin montajlama adedine karar verilmesi