0216 418 43 11
Paylaş

Maliye Anlaşmalı Matbaa

Sevk İrsaliyesi

Sevk İrsaliyesi

Sevk İrsaliyesi

SEVK İRSALİYESİ TANIMI
V.U.K.’nun “Fatura ve Fatura Yerine Geçen Vesikalar” arasında yerini alan SEVK İRSALİYESİ, satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası ile şu şekilde düzenlenmiştir:
Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurması şarttır. Malın, bir mükellefin birden çok işyerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir.
İrsaliyelerde fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.
Fatura bulunsun veya bulunmasın mal harekatının mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburiyeti bulunmaktadır. Satılan malın teslim tarihinden sonra veya teslimi anında düzenlenmiş olsa dahi faturada malın teslim tarihi ve irsaliye numarası yer alacak ve ayrıca sevk irsaliyesi de düzenlenecektir.
SEVK İRSALİYESİ NEDİR?
Satılmış ya da satılmak üzere olan bir malın, bir adresten diğerine naklinde ya da aynı işletmeye ait iş yerleri arasında taşınması durumunda düzenlenen ve üzerinde gönderilen malın konusu, birimi ve malın kime ait olduğunun yazıldığı belgeye sevk irsaliyesi denir.
SEVK İRSALİYESİ BASIMI
Sevk İrsaliyesi Basımı yalnızca Maliye Anlaşmalı Matbaa sıfatı taşıyan matbaalar tarafından basılabilmektedir.
Sevk İrsaliyesi kaç nüsha düzenlenir?
En az üç nüsha (1 Asıl 2 Suret) olarak düzenlenen sevk irsaliyeleri mutlaka mal (emtia) taşıyan araçlarda bulundurulmalıdır. En az 3 nüsha olarak düzenlenmeyen sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemiş kabul edilecektir. Ayrıca 1 asıl 3 suret olarak da düzenlenebilir.
Mal sevkiyatı sırasında sevk irsaliyesi düzenlenme yapıldıysa taşıtta bulundurulması mecburi olduğu için,aksi durumun tespiti halinde ceza uygulaması ile karşı karşı kalınacaktır.
Sevk irsaliyesi basımında sınırsız renk imkanı mevcuttur. Kullanılan kağıt genelde otokopi (otocopy) olmakla beraber farklı kağıt seçenekleri de mevcuttur. Sevk irsaliyesi cilt şeklinde, tutkal yapıştırmalı ve sürekli form şeklinde basılabilir. Cilt şeklindeki sevk irsaliyesi 50’lik ciltler haline hazırlanır ve el ile doldurulur. Tutkal yapıştırmalı sevk irsaliyesi el ile ya da yazıcılar ile doldurulabilir. Sürekli form şeklindeki sevk irsaliyesi ise nokta vuruşlu yazıcılar ile doldurulur.
Sevk İrsaliyesi Basımı için Gerekli Evraklar (Belgeler) 
Şahıs Firmaları İçin;
o Vergi Levhası Fotokopisi
o İmza Sirküleri Fotokopisi
o Kimlik Fotokopisi
o Son Yatan KDV Tahakkuk Fişi Fotokopisi
Şirketler İçin;
o Vergi Levhası Fotokopisi
o İmza Sirküleri Fotokopisi
o Şirket Müdürü Kimlik Fotokopisi
o Son Yatan KDV Tahakkuk Fişi
o Ticaret Sicil Gazetesi