0216 418 43 11
Paylaş

Maliye Anlaşmalı Matbaa

İrsaliyeli Fatura

İrsaliyeli Fatura

İrsaliyeli Fatura

İrsaliyeli Fatura Tanımı : İrsaliyeli fatura, fatura ve sevk irsaliyesinin yerine geçerek düzenlenen bir belgedir. Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı düzenlenmesi, mükellefin iş yükünü artırdığı gibi faaliyetlerinin de aksamasına neden olmaktadır.
İrsaliye Nedir ?
Satılan malı bir yerden başka bir yere sevk ederken kullanılan, maliye onaylı, mal teslimini gösteren resmi belgeye irsaliye denir. İrsaliye, malı satan firma tarafından en az 3 nüsha olarak düzenlenir. Bir asıl ve bir suret malı alana, bir suret taşıyıcıya ve diğer nüsha ise firmada kalır.
İrsaliye ve fatura tanımlarından da anlayacağınız üzere “Fatura” ve “sevk irsaliyesinin” yerine geçerek düzenlenen bir belgedir.
Yasada belirtilen malın teslim tarihinden 7 gün içerisinde fatura düzenleme maddesinden yararlanmak istemeyen ve malın çıkışı sırasında fatura kesen firmaların kullandığı belgedir. Bu belge fatura değeri taşır. Fatura değeri taşıması yanı sıra sevk irsaliyesi görevi de taşıdığı için yasal olarak mal çıkışı sırasında fatura kesmek yerine irsaliyeli fatura keserek yasal 
İrsaliyeli Fatura Basımı için Gerekli Evraklar (Belgeler) 
Şahıs Firmaları İçin;
o Vergi Levhası Fotokopisi
o İmza Sirküleri Fotokopisi
o Kimlik Fotokopisi
o Son Yatan KDV Tahakkuk Fişi Fotokopisi
Şirketler İçin;
o Vergi Levhası Fotokopisi
o İmza Sirküleri Fotokopisi
o Şirket Müdürü Kimlik Fotokopisi
o Son Yatan KDV Tahakkuk Fişi
o Ticaret Sicil Gazetesi
İrsaliyeli fatura basımlarında da diğer resmi evrakların hepsinde olduğu gibi kullanıma bağlı olarak çeşitlilik gösteren türleri bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
o Ciltli İrsaliyeli Fatura Basımı
o Sürekli Form İrsaliyeli Fatura Basımı
o Lazer Yazıcıya Uygun Fatura Basımı
Ciltli İrsaliye Fatura Basımı
Ciltli irsaliyeli fatura basımı işlemlerinde, otocopy kağıdına (kendinden karbonlu kağıt) basımı yapılan irsaliyeli faturalar, numara sırasına göre özenle harmanlandıktan sonra ciltlenerek paketlenir. Ciltleme işlemini defter haline getirmek olarak tanımlayabiliriz. Bu ciltleme üstten tutkallı olarak olmakla beraber, Yandan veya perforajlı olarak, yani daha kolay koparılması açısından kopartma delikli olarak yapılabilir.
Sürekli Form İrsaliye Fatura Basımı
Sürekli form irsaliyeli fatura basımlarında sistem diğerlerine göre daha farklıdır. Sürekli form sistemi yazıcısı gereğince daha farklıdır. Yazıcısı traktörlü sistem olduğu için kağıdın yürümesi için faturaların yanlarında delikler bulunur. Faturalar birbirlerinden perforaj ile ayrıldığı için yazıldıktan sonra kolaylıkla kopmaktadır.
Lazer Yazıcıya Uygun İrsaliye Fatura Basımı
Lazer yazıcıya uygun irsaliyeli fatura basımları son günlerde en çok kullanımı artan ürünümüzdür. Lazer yazıcıya uygun irsaliyeli faturanın en avantajlı tarafı ise ekstra bir yazıcı gereksinimi olmadan, ofisinizde mevcut bulunan lazer veya inkjet yazıcınız ile kolaylıkla yazdırabilmenizdir. Lazer yazıcıya uygun olan irsaliyeli fatura basımımızın otocopy kağıdına değil 1. hamur kağıdına yapıldığını belirtmek isteriz. Bu kağıtta kendinden karbon özelliği yoktur ve elde yazıldığı takdirde tüm kopyaların ayrı ayrı yazılması gerekir. 1. Hamur kağıtlar isteğe bağlı olarak renkli kopyalar halinde kullanılabilir.
Bu belge 1 Asıl 3 Suret (4 Nüsha) olarak düzenlenir ve hem fatura hemde sevk irsaliyesi görevi görür. İrsaliyeli fatura, maliye anlaşmalı matbaalara fatura ölçülerinde bastırılarak temin edilir. İrsaliyeli faturanın altında “bu belgenin sevk edilen malla birlikte bulunması halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz.” ifadesi bulunmalıdır.