0216 418 43 11
Paylaş

Maliye Anlaşmalı Matbaa

Gider Pusulası

Gider Pusulası

Gider Pusulası

GİDER PUSULASI NEDİR?
 Gider pusulası vergi mükelleflerinin, vergiden muaf kişilerden yapacakları mal alımı veya hizmet tutarı ile ilgili ödedikleri tutarı beyan edip, karşı tarafa imza ettirecekleri ticari belgedir.
Gider pusulasının görünümü bir kitabı andırır. Sıra numarası verilen sayfaların, bir asıl bir de kopyası vardır. Belgedeki sayfalarının resimdeki gibi bir arada bulunmasına koçan denir. İşletmeler ihtiyaçlarına göre koçan temin edebilirler. Gider pusulası defterlere işlenirken koçanların karıştırılmaması için her koçanın dış yüzeyine seri numarası verilir.
Gider Pusulası Basımı için Gerekli Evraklar (Belgeler)
Gider Pusulası Basımı için Gerekli Evraklar (Belgeler) 
Şirketler için:
1. Vergi levhası fotokopisi
2. KDV veya G.V. son aya ait tahakkuk fişi fotokopisi
3. İmza sirküleri
4. Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
Şahıs firmaları için:
1. Vergi levhası fotokopisi
2. KDV veya G.V. son aya ait tahakkuk fişi fotokopisi
3. Kimlik fotokopisi
Evraklarınızın basılabilmesi için yukarıdaki belgeleri eksiksiz olarak göndermeniz gerekir.
GİDER PUSULASININ TEMİNİ
Gider pusulasını temin etmek için vergi dairesinden izin belgesi alınmalıdır. İzin belgesi almak için tacir, vergi dairesine vergi levhası ile başvurmalıdır. İzin belgesi alındıktan sonra belge iki şekilde temin edilebilir. Fatura ve yerine geçen belgelerin temin işlemleri her belge için aynı şekilde uygulanır.
Maliye anlaşmalı matbaalardan;
o Vergi dairesinin anlaşma yaptığı matbaaya izin belgesi ile sipariş verilir.
o Matbaa istenilen miktarda belgeyi onaylar.
o Matbaanın logosu belgenin üst kısmında adresi ise alt kısmında basılıdır.
o Belge bilgisayarda kullanılacaksa matbaa yazıcıda kullanılan sayfaları basar.
Gider Pusulası basımı siparişlerinde iş süreci bize gerekli evraklarınızı ulaştırmanız ile başlar. Evrakların kontrolünün ardından size özel olarak hazırladığımız gider pusulası şablonu email, faks veya whatsapp ile tarafınıza gönderilir. Belirttiğiniz değişikliklerin ardından onay süreci tamamlanır ve gider pusulası baskıya alınır.
Gider pusulası basımı tamamlanmasının ardından harmanlanarak ciltlenir.
o Gider Pusulası Ciltleme Şekillerine Göre 2 Çeşittir

o Üstten Perforajlı Gider Pusulası Basımı
o Üstten veya Yandan Tutkallı Gider Pusulası Basımı
Gider pusulası basımı resmi bir evrak olduğu için ve resmi evrakların basımının yalnızca il bazında bulunan anlaşmalı matbaalar tarafından yapıldığı için yalnızca bağlı bulunan illerde yapılmaktadır. Bu yüzden siz değerli müşterilerimize sadece İstanbul gider pusulası hizmeti konusunda yardımcı olabilmekteyiz