0216 418 43 11
Paylaş

Maliye Anlaşmalı Matbaa

Müstahsil Makbuzu

Müstahsil Makbuzu

Müstahsil Makbuzu

MÜSTAHSİL MAKBUZU
Müstahsil makbuzu, Defter tutan-vergiye tabi olan- çiftçi veya toptancıların, defter tutmayan- vergiye tabi olmayan- çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenlenmesi zorunlu bir belgedir. iki nüsha olarak düzenlenir. Defter tutan-vergiye tabi olan- çiftçi veya toptancı belgenin birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak saklamaya mecburdur.
Müstahsil makbuzunun da belirlenmiş şekli yoktur. Ancak Vergi Usul Kanunu Madde 235’te bulunması gereken şartları yer alır.Bunlar;
a. Makbuzun tarihi,
b. Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı, ünvanı ve adresi.
c. Malı satan çiftçinin soyadı, adı, ikametgah adresi,
d. Satın alınan malın cinsi miktarı ve bedelidir.
Müstahsil makbuzu Maliye anlaşmalı matbaa yetkisi olan matbaamızdan temin edilir.