0216 418 43 11
Paylaş

Maliye Anlaşmalı Matbaa

Taşıma İrsaliyesi

Taşıma İrsaliyesi

Taşıma İrsaliyesi

TAŞIMA İRSALİYESİ
Ücret karşılığında taşıma yapan firmalar tarafından kullanılır. Araç sahibi tarafından, bir ücret karşılığında yük (eşya, mal) taşıyan gerçek veya tüzel kişi olan nakliyecilerin taşıdıkları eşya için düzenledikleri bir belgedir.
TAŞIMA İRSALİYESİ BASIMI
En az 3 nüsha olarak basılan taşıma irsaliyesinin bir nüshası firmada, bir nüshası araç şoföründe bir diğer nüshasıda taşımayı yaptıran müşteride kalır. Genellikle otocopyli kağıda basılıp 50’lik takımlar halinde ciltlenen taşıma irsaliyesi yalnızca maliye ile anlaşmalı matbaalar tarafından basılabilir.
TAŞIMA SENEDİ
Eşya taşınmasında gönderen tarafından düzenlenip imzalanarak taşıyana verilen kıymetli evrak niteliğindeki bir belgedir.
TAŞIMA İRSALİYESİ DÜZENLEME
Taşıma irsaliyeleri üç örnek düzenlenir. Bir örneği eşyayı taşıttırana, bir örneği eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir. Bir örneği de taşımayı yapan nezdinde saklanır. Taşıma irsaliyesinin götürü usulde vergiye tabi olanlar tarafından da düzenlenmesi zorunludur.
Taşıma İrsaliyesi ile Sevk İrsaliye Arasındaki Fark
Mal sevkiyatı yapan veya yaptıran alıcı veya satıcıların sevk irsaliyesi, ücret karşılığında eşya nakledenlerin ise taşıma irsaliyesi düzenlemeleri gerekmektedir. Sevk irsaliyesi mal hareketinin izlenmesi amacıyla düzenlendiği için malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı durumlarda taşınan ve taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması zorunludur.