Dergi Tasarımı

Dergi Tasarımı
>
Derginin Günlük Kullanım Amacı

Günümüzde dergi, herkesin kullandığı yazılı ve basılı yayınlardandır. Çevrimiçi olarak da sunulmaktadır. İletişim ve grafik tasarım konuları içerisinde olmazsa olmaz elemanlardan birisidir. Hitap edilen kitleye göre şekillenir ve insanları bilgilendirir. Periyodik olarak yayımlanır ve bu periyotlar haftalık, aylık veya üç aylık şeklinde olabilir. Bu planlar incelendiğinde dergi tasarımı için gereken zaman aralıkları uzun süre gibi düşünülse de, üzerinde yoğun çalışılması gereken, duruma göre ekip çalışması gerektiren bir iştir.


Dergi Tasarımının Özellikleri

Dergi tasarımı yapılırken, tercih edilen yazı ve görsellerin iyi bir uyum yakalaması, aktarılmak istenen düşüncenin vurgulanması ve sade bir görüntü sunması çok önemlidir. Burada değinilen “sade” kavramı, basit anlamına gelmemektedir; anlatılmak istenen düşüncenin herkes tarafından anlaşılabilir olmasıdır. Tasarımda sayfada kullanılan yazıların punto çeşidi ve büyüklüğü en önemli kriterlerdendir. Sayfa tasarımının temel ilkeleri orantı, hiyerarşi, denge, bütünlük ve devamlılıktır. Şayet söz konusu dergi tasarımı ise kesin kurallardan ziyade, kabul gören ve beğenilen uygulamaların dergiye konu olduğunu söyleyebiliriz. Tasarıma başlamadan önce ele alınan konu çok iyi araştırılmalı ve özenli hazırlık çalışması yapılmalıdır. Derginin türü, içeriği ve tercih edilecek teknik özellikler belirlenmelidir. Bir dergide etkili bir tasarım çalışması ortaya koyabilmek için mizanpaj anlayışına da azami ölçüde riayet edilmesi gerekir.


İdeal Bir Dergi Tasarımında Şu Kararları Almanız Gerekir:

 • İçeriğin nasıl detaylandırılacağı ve organize edileceği,
 • Kaç çeşit başlık kullanılacağı,
 • Ne tür boyutların kullanılacağı,
 • Hangi tür ortamda basılacağı/yayınlanacağı,
 • Dergi sayfasının genel yapısı (sayfa sayısı ve numaraları, kenar boşlukları, sütun sayısı, kuşaklar vb.),
 • Ana metinlerin hangi punto, font ve biçimde tercih edileceği,
 • Spotların ne şekilde ve hangi ölçülerde tercih edileceği, Beyaz alanların hangi ölçüde kullanılacağı,
 • Başlık boyutlarının ölçülendirilmesi, hangi puntoda ve ne biçimde kullanılacağı, hangi fontların kullanılacağı,
 • Görselleri alt yazılarının nasıl biçimlendirileceği,
 • Hangi durumlarda bloklama yapılacağı ve yönü,
 • Çizgilerden ne kadar yararlanılacağı,
 • Zemin renklerinin seçimi,
 • Görsel araçlardan nasıl yararlanılacağı ve tüm içeriğe dağılımı.

Tüm bu kriterlerin ideal tercihi için, dergiye konu olan alanı göz önünde bulundurmalı ve hedef kitleye uygun bir seçim yapılması gerekir.


Dergi Tasarımı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Adımlar:

 • Dergi sayfaları tasarlanırken, ana ve alt başlık, fotoğraf, yazıların yerleştirilmesi kadar optik ve entelektüel olması da okuma sırasında rahat anlaşılabilmesi için önemli olgulardandır.
 • Satılması veya ilgilenilmesi için hedef kitleye uygun olmalıdır.
 • Tasarım ne kadar etkili ise okuyucu dergiyi o ölçüde takip eder.
 • Sayfalarda yer alan basılı alanlar tek bir açıdan izlenebildiği gibi iki tarafa da açılabilmelidir.
 • Marjlar (sayfa üzerindeki yazılı alan ve kenar boşlukları) hazırlık aşamasında netleştirilmelidir. Kapak ve sayfa tasarımlarının taslakları herhangi bir argümanda oluşturulabilir.
 • Tasarımda kullanılacak olan görsel öğeler, derginin ana içeriğini arka plana atacak şekilde oluşturulmamalıdır.

Dergi Tasarımı Elemanları

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi dergi bir karakter bütünlüğü sergilemelidir. Bu bütünlüğü sağlamak için bazı elemanlara ihtiyaç duyulur. Standart olarak dergi tasarımı elemanları şu şekilde sıralanabilir:


 • Resimler
 • Çizgiler
 • Sayfa numaraları
 • Başlıklar
 • Çerçeveler
 • Yazılar
 • Renkler
 • Tablolar