Dernek Makbuzu Basımı İçin Gerekli İşlemler

 Dernek Makbuzu Basımı İçin Gerekli İşlemler
>
Dernek Makbuzu Basımı İşlemleri


Resmi evrakların basılması ve dağıtılmasın konusunda matbaamız dernek makbuzu basımı yapmaktadır. Matbaamız yetkili maliye ile anlaşma içerisindedir. Dernek makbuzlarının basılması konusunda en önemli nokta, bu görevin hızlı, kaliteli ve güvenilir bir şekilde yerine getirilmesidir. Bu anlamda matbaa olarak tüm sorumlulukları alıyoruz. Matbaa olarak öncelikle dernek makbuzu basımı isteyen derneğin kararını doğrular ve ardından gerekli evrakları dernekten teslim alır. Bu aşamalardan sonra makbuzun grafik tasarım süreci gelmektedir. Tasarım işinin ardından baskıya alınır. Baskı süreci tamamlandıktan sonra teslim edilmek üzere yetkisi bulunan dernek yetkisine kaşe ve imza attırıldıktan sonra teslim edilir. Bu işlemin ardından matbaa yetkilisi il dernekler müdürlüğüne basımın yapıldığı bildirir ve makbuzlar resmiyet kazanır.
 
Dernek Makbuzları
 
Dernek faaliyetlerinin sonucunda ya da derneğin kendi malvarlığı ile elde edilen gelirler, dışarıdan dernek gelirleri, üyelerden gelen ücret, bağış ve yardım sonuçlarında oluşan makbuzlardır. Derneğin bu gelirleri alındı belgesi ile transfer edilir. Bu anlamda dernek makbuz basımı önem kazanmaktadır.  Dernekler tarafından bedelsiz mal, hizmet teslimleri yapılabilmektedir. Kişi, kurum ve kuruluşlara yapılan bu işlemler Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılmaktadır.
 
Dernek Makbuzu İçin Gerekli Evraklar
 
1- Karar Defterinde bulunan ilk sayfanın fotokopisi
2- Matbaa tarafından bastırılmak istenen dernek makbuzu basımı için dernek karar defteri sayfa fotokopisi
3- Teslimat sırasında kaşe ve imza