Fatura Hakkında Bilmedikleriniz

Fatura Hakkında Bilmedikleriniz
>
Tüm ticari hayatınızın en önemli parçası olan faturalar ile ilgili bilmediklerinizi tek bir başlık altında toplamak ve bu konuya tek bir başlıkta açıklık getirmek istedik. Şimdi sizlere fatura hakkında bilmedikleriniz yada bilipte önemsemedikleriniz hakkında kısa bilgiler vereceğiz.
Fatura Nerede Bastırılır veya Nereden Temin EdilirFatura ya kırtasiyelerden alınan defterlerin noterde tasdiklenmesi ile (bu yöntem kurumsallıktan uzaktır) yada maliye bakanlığı tarafından belirli koşullar tarafından denetlenmiş ve bu konuda yetki belgesi almış olan anlaşmalı matbaa firmaları tarafından basımı yapılarak tarafınıza teslim edilir. Bu anlaşmalı matbaa firmaları tüm resmi evraklarınızın basımını yapabilir. Maliye bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde her maliye ile anlaşmalı matbaa firması sadece kendi bulunduğu ilde fatura basımı hizmeti verebilmektedir.
Anlaşmalı matbaa firmaları resmi evrak olan fatura basımı işleminden önce sizin güvenliğiniz açısından bazı evraklar istemektedir. Bu evrakları sıralamak gerekirse;
Şahıs Firmaları İçin;
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • İmza Sirküleri Fotokopisi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Son Yatan KDV Tahakkuk Fişi Fotokopisi
 
Şirketler İçin;
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • İmza Sirküleri Fotokopisi
 • Şirket Müdürü Kimlik Fotokopisi
 • Son Yatan KDV Tahakkuk Fişi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
Faturanın Düzenlenmesi ve Saklanması
Fatura resmi bir evraktır. Düzenlerken ve saklarken büyük özen gösterilmesi. Faturada bulunması gerekli bir çok bilgi vardır:
Firmanızın kendi bilgileri (—logonuz, ünvanınız, adres, vergi diresi, vergi no, Mersis no, iletişim bilgileriniz, banka hesap bilgileri (isteğe bağlı), sermaye vb—) ; Müşterinizin bilgileri (—ünvan, adres, vergi dairesi, vergi no—) ; Maliye Bakanlığı mührü, fatura tarihi, fatura seri no, satılan malın ya da hizmetin türü, tutarı, varsa KDV tutarı.
Fatura düzenlendikten sonra üzerine kaşe basılır ve şirketinizin yetkilisi tarafından imzalanır. Faturalar belirli bir seri ve sıra numarasını takip eder, sıra ile kesilir, sıra atlanmaz. Fatura kaybolur ise vergi dairesine bildirimde bulunmanız ve gazeteye hükümsüzdür ilanı vermeniz gerekir. Fatura kesilirken yanlışlık yapılırsa yanlışlık yapılan fatura çöpe atılmaz veya tahrip edilmez, tüm nüshaların üzerine “iptal” yazılır ve fatura dosyasında saklanır. Fatura herhangi bir sebepten dolayı yırtılır ya da parçalanırsa, parçalar bant ile birleştirilir ve tüm nüshaları ile beraber fatura dosyasında saklanır. Fatura da diğer belgeler gibi vergi kanunları açısından 5 yıl saklanır. Yurtiçinden şirketinize kesilen faturalarda yukarıda bahsedilen bilgilerin, mühür ve imzaların bulunması gerekir. Eksiklik var ise bu faturalar kabul edilmez, iade edilir. Yurtdışından gelen faturalar için şekil şartı yoktur, bu faturalar muhasebeye aktarılır.
Faturanın Kaç Gün İçinde Kesilmesi Gerekir?
Bir malın veya hizmetin tesliminden itibaren en geç 7 iş günü içerisinde faturalandırılması gerekir. Ancak bu 7 gün içerisinde bir sonraki aya sarkma durumu var ise 7 iş günü beklenmez ve bir sonraki aya geçmeden fatura düzenlenir.
Fatura Seri ve Sıra Numarası Neye Göre Belirlenir?
Fatura seri ve sıra numarasının belirlenmesi en çok karşılaştığımız sorunlardan biridir. Müşteriden gelen “kaldığım seri ve sıra numarasından devam edebilir mi?” taleplerine en çok verdiğimiz cevaptır. Her sene başında maliye bakanlığı ile anlaşmalı matbaa olan firmalar Seri A-000001 numarasından başlayarak her gelen müşterisine belirli bir düzen ve sırada numara atarlar. Bu numaralar bu düzen içerisinde kaldığı numaradır. Bu numarayı matbaa firması veya müşteri hiçbir şekilde değiştiremez. Hem matbaanın resmi defterinde hemde internet vergi dairesi üzerinden dijital ortamda kayıtları tutularak saklanır.
Fatura Fotokopisi Geçerlimidir?
Faturanın sizdeki nüshası kaybolmuş veya tahrip olmuş ise faturanın fotokopisinin üzerinde aslı gibidir kaşesi basarak muhasebeleştirebilirsiniz. Aslı gibidir kaşesinin üzerine yetkililer tarafından imza atılmalı ve o şekilde saklanmalıdır. Yurt dışından gelen faturalarda ise orjinallik aranmaz.
Fatura Düzenlenirken Para Birimi ve Dil Nasıl Olmalıdır?
Vergi kanunlarına göre düzenlenecek fatura veya resmi evrakların Türkçe olarak düzenlenmesi gerekir. Ancak yurt dışına göndereceğiniz bir fatura söz konusu ise faturaya Türkçe bilgileri ekledikten sonra yabancı dilde karşılığını ekleyebilirsiniz. Fatura düzenlerken döviz cinsinden düzenliyorsanuz faturanın döviz cinsinden birim fiyat ve toplam tutarını belirttikten sonra döviz kur bilgisini ekleyerek KDV ve genel toplam kısmını TL cinsinden belirtmeniz gerekmektedir. Bu tür faturaları düzenledikten sonra mali müşavirinizden onay aldıktan sonra faturanızı yazdırmayı unutmayınız.
Fatura Yerine Düzenlenebilecek Diğer Belgeler
Bazı durumlarda fatura yerine yine resmi belge olan aşağıdaki belgeler düzenlenebilmektedir.
 • Perakende satış fişi: Taksi, pazar, çay ocağı vb. yerlerde kullanılır vb. 800 TL’den daha yüksek bedeller için fatura düzenlemek zorunludur. 800 TL’den fazla rakamlar için perakende satış fişi kesilemez.
 • Yazar Kasa fişi: 800 TL’den daha yüksek bedellerde fatura düzenlenmesi zorunludur. Yazar kasa fişi düzenlenemez.
 • Yolcu taşıma bileti: Uçak, otobüs bileti vb. fatura yerine geçer.
 • Gider pusulası: Vergi mükellefiyeti olmayan şahıslardan alınan hizmet için gider pusulası düzenlenir
 • Serbest meslek makbuzu: Avukat, doktor ya da mali müşavirler gibi bilgiye dayalı hizmet veren serbest meslek mensupları serbest meslek makbuzu düzenlerler.
Açık ve Kapalı Fatura Nedir / Geçerlimidir?
Ücreti alınan faturalarda kaşe orta kısma (kapalı fatura) , ücreti vadelendirilen faturalarda ise üst kısma vurulur (açık fatura) tarzında bir yaklaşım mevcuttur. Ancak bu yaklaşımın vergi usul kanunlarında yeri yoktur. Vergi kanunlarına göre kaşenin faturada nereye vurulduğu ile ilgili bir ayrım mevcut değildir. Bu nedenle açık yada kapalı olsun kesilen bütün faturaların nakit ödemelerinde tahsilat makbuzu düzenlenmesi zorunludur.
Sizlere genel anlamda fatura ile ilgili bazı bilgiler vermeye çalıştık. Bu yazı gelen taleplere göre güncel tutularak sizlerin fatura konusunda daha bilgili olmanızı sağlamayı amaçlamaktayız. Resmi fatura basımı işlemleri için bize ulaşabilir ve kolaylıkla siparişinizi verebilirsiniz.