Otokopili Kâğıt Nedir?

Otokopili Kâğıt Nedir?
>
Kâğıt, yüzlerce yıldır hayatımızda var olan ve anavatanı Çin olan bir yazı aracıdır. Kâğıdın sulu sistemle fabrikasyonu yıllardır değişmezken gelişen ve ilerleyen teknoloji sayesinde daha farklı çeşitleri yapılmaya başlanmıştır. Matbaacılık alanında kâğıt, birinci hamur, ikinci hamur ve üçüncü hamur olarak imalat şekillerine göre adlandırılırlar. Fakat bunların dışında da bir de farklı ve özel adlarla anılan ve hayatımıza kolaylıklar getiren kâğıt çeşitleri bulunmaktadır. Hayatımıza da kolaylıklar sağlayacak olan bu kâğıt çeşitlerinden biri de otokopili kâğıttır.
Otokopili kâğıt, sahip olduğu özelliği sayesinde, karbon kâğıdı kullanmaya gerek kalmadan yazılanların alttaki diğer kâğıtlara geçmesini sağlayan kâğıtların ortak adıdır. Özel kimyasal solüsyonlarla hazırlanan kâğıt, geçirgenlik özelliğine sahiptir. Otokopili kâğıdın hamurunun içerisinde bulunan mürekkep kalanları basınçla patlamakta ve kâğıda rengini vermektedir. Yüksek kaliteli karbonsuz kopya kâğıdı olarak da bilinen otokopili kâğıt, mikro kapsül sıvamalı özelliğe sahiptir.
Not: Otokopi kağıdı kullanılan baskı ürünleri için Zeykamatbaa'dan uygun fiyatlarla online olarak sipariş verebilirsiniz.
Otokopili Kağıt Kullanım AlanlarıFarklı ve çeşitli yerlerde kullanılan otokopili kâğıtlar, renk seçenekleri olarak da isteğe bağlı farklı renklerde üretilmektedir. Otokopili kâğıt kullanım alanları arasında özellikle de fatura ve irsaliye alanları bulunmaktadır. Otokopili kâğıt aslında kendinden kopyalı, yazı yazıldığında yazıyı hiçbir kopya kâğıdı kullanmaya gerek kalmadan, kendiliğinden alt nüshaya geçiren emisyonlu bir kâğıt çeşididir.
Otokopi kağıdı kendi içinde üç farklı gruba ayrılmaktadır. Bu gruplardan birincisi yazıyı alta geçiren ilk kopyadır. Renk veren mikro kapsüller bu en üstteki kâğıdın arkasında bulunmaktadır. Bu gruptaki nüshanın görevi en üstte olmaktır ve yazılan yazıyı alta geçirmektir. Bu nüshanın teknik olarak ismi de Copp to Back (CB) olarak adlandırılmaktadır. İkinci grupta ise ortada bulunan ve üst kopyadan yazıyı alarak alt kopyaya geçiren emisyonlu kâğıt bulunmaktadır.
Boya alan ton sıvamalı tabaka üst tarafta, boya veren mikrokapsül tabakalı sıvama ise alt tarafta bulunmaktadır. Bu grubun teknik ismi ise Copy from Back to Frond (CFB) olarak adlandırılmaktadır. Bu tabakada basınç ile alt tabakadaki mikrokapsüller patlamakta ve renkli sıvı alttaki kâğıdın üzerine verilerek kopya meydana getirmektedir. Son grup ise en sonda bulunan kopyalama kâğıdıdır. Bu grupta ise boya alan ton sıvamalı tabaka üst kısımda bulunmaktadır. Bu grup, tek yüzeyinde emisyon olan ve yazıyı üstten alan, fakat alta aktarmayan en alttaki kâğıttır. Teknik olarak ismi ise Copy Front yani CF’dir.
Otokopili kâğıt kullanım alanları şu şekilde de sıralanabilir; fatura, irsaliye, sipariş formu, uçak bileti, para makbuzu, sigorta poliçesi, kantar fişi, irsaliye fatura, gider pusulası, perakende satış fişi, dekont, adisyon fişi, yolcu listesi, taşıma irsaliyesi, otobüs bileti, tahsilât makbuzu, konaklama belgesi, resmi reçete, tediye makbuzu gibi saymakla bitmez. Özellikle de malın bir yerden başka bir yere sevk ederken kullanılan resmi belge olan irsaliyelerin en az 3 nüsha olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durumda da bu işe en uygun olan kâğıt türü otokopili kâğıt olmaktadır.
Otokopili Kağıt GruplarıOtokopili kâğıtlar matbaacılık alanında farklı gruplara ayrılmaktadırlar. Bunlardan biri olan üç yaprak sistemi MPD lord otokopi, kâğıtların kendinden kopya veren üç yapraktan oluşmasını sağlamaktadır. MPD lord otokopi, el daktilo ya da bilgisayar yazıcısı ile yazılmaya uygun olan otokopi kâğıdı türüdür. Bu kâğıt türünde kopya adedi, yazının basıncına ve daktilonun sertlik derecesine bağlıdır. El ile yazılması gerektiğinde ise tükenmez kalemle, düz ve sert bir zeminde yazılması gerekmektedir. otokopili kâğıtlara yazılmasını sağlayan Text Markör yazıcıları, otokopi kâğıtlarını negatif etkileyebilmektedir. Bu nedenle de bu otokopi kâğıtları için özel Text Markör kalemler kullanılması gerekmektedir. Otokopi kâğıtları ayrıca tüm fotokopi ve mikrofilm makinelerinde de kullanılabilmektedir.
Otokopili kâğıt genellikle resmi evraklarda, ticari evraklarda, yazışmalarda, adisyonlarda, otel evraklarında, özel matbu formlarda kullanılmaktadır. Bir diğer taraftan da doktorların yazdığı reçete kâğıtlarında da otokopili kâğıt kullanılmaktadır. Muhtelif pek çok renkte üretilebilen otokopili kâğıtlar, özel bir takım işlemlerden ve kimyasal süreçlerden geçtikten sonra arka taraflarında oluşan karbon sayesinde yazı geçirgenliği kazanmaktadırlar. Çoğu zaman arşivlenmesi zorunlu olan evraklarda kullanılmakta ve eski kopya kâğıdı ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.
Üste yazı yazıldığında alta da aynı yazının geçmesini sağlayan otokopili kâğıt, özel bir üretim aşaması sonucunda imal edilebilmektedir. Günümüzde otokopili kâğıtlar en fazla hastanelerde doktorlar reçete yazarken kullanılmaktadır. Bir diğer taraftan da en fazla arşivlenmek ve bir süre saklanmak zorunluluğu bulunan dosya ve yazılarda kullanılmaktadır. Karbon kâğıdı kullanmadan yazılan yazıların alta geçmesini sağlayan otokopili kâğıtlar yazışma ve resmi evrak işlerinde mucize olarak görülmekte ve pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Günümüzde faturalar ve özellikle de irsaliyeler en az 2 nüshadan oluşmaktadır. Hatta bazı durumlarda 5 nüshaya kadar çıkabilen yazılar bulunmaktadır. Eskiden bu yazılar tek tek yazılmak zorunda kalınmakta idi. daha sonra karbon kâğıdının icadı ile aynı yazı iki kâğıda da geçebilme imkânı bulmuş oldu. Fakat yine de 5- 6 adet kopya alınmak istendiğinde karbon kâğıdı yetersiz kalabilmekte idi. Günümüzün en iyi icatlarından biri olan otokopili kâğıtlar ile ise artık tüm bu zorlukların üstesinden gelinebilmektedir. Zira otokopili kâğıtlar sayesinde dilendiği ve istenildiği kadar kopya oluşturabilmek mümkündür.
Otokopili kâğıdın kullanım alanları ile birlikte birkaç kez üst üste aynı evrakın doldurulması zorunluluğu bulunan alanlarda iş gücünden tasarruf sağlanmıştır. Hayatımızda çeşitli kolaylıklar sağlayan otokopili kâğıtların kullanım alanlarında da uyulması gereken bazı şartlar. Özellikle de depolama ve taşıma işlemlerinde özen ve dikkat gerekmektedir. Otokopi kâğıtları kesinlikle kimyevi maddeler ve bunların buharları ile temas ettirilmemelidir. Ayrıca kuvvetli ışığa da maruz kalmamaları gerekmektedir. Otokopi kâğıtlarının sevki sırasında belli bir nem oranına da uyulması gerekmektedir. Otokopi kâğıtları 20o’de ve % 40- 60 bağıl nem miktarına uygun şekilde sevk ve taşınması yapılmalıdır. Depolama ve çalışma ortamında bu oranlara uyulması ve dikkat edilmesi, otokopi kâğıtlarının zarar görmesini önleyecektir. Baskı için kullanılacak olan otokopi kâğıtlarının baskıya girmeden önce ambalajlı olarak baskı dairesine alınması, bulunduğu ortamın hava şartlarına uyum sağlaması için gereklidir.
Otokopi kâğıtlarına ayrıca her türlü baskı uygulamasının yapılabilmesi de mümkündür. Zira sadece elle yazılmak için değil çoklu baskı için de kullanılabilmektedir. Otokopi kâğıtlarının basınca duyarlı olmaları sebebiyle üzerlerine ağırlık verecek herhangi bir konulmaması da gerekmektedir. Zira kâğıt içerisindeki mikrokapsüller patlayarak kâğıdın yapısının bozulmasına sebep olabilir.
Otokopi Kağıdı ÇeşitleriOtokopili kâğıt çeşitleri 2 farklı grupta toplanmaktadır. Birincisi ciltli otokopili baskı kâğıtlarıdır. Bu grup, tükenmez kalem ile yazılmak için uygundur ve en fazla 4 nüsha şeklinde bulunmaktadır. Diğer grup ise üstten tutkallı ve tutkalsız otokopili baskı kâğıtlarıdır. Bu grup ise lazer ve mürekkep püskürtmeli yazıcılar için uygundur.
Kâğıtlar farklı kriterlere göre üretilir ve tanımlanırlar. Özellikle de farklı kullanım alanlarına sahip olduklarından dolayı çeşitlendirilirler. Hammaddeleri, içerdikleri katkı maddeleri ve yüzeylerine uygulanan işlemlere göre gruplara ayrılır ve adlandırılırlar. Gazete kâğıdından kuşe kâğıda kadar pek çok çeşitte kâğıt bulunmaktadır. Bu kâğıtların her biri ise insanların yaptıkları işlerde kolaylık sağlamak amacıyla üretilmektedir. Özellikle de otokopili kâğıtlar iş gücünden ve zamandan tasarruf sağlanması adına önemli bir buluştur.
Karbonlu kâğıt olarak da bilinen otokopili kâğıt, kâğıda tek tek yazmak yerine bir seferde birkaç yazının kâğıda geçmesini sağlamaktadır. Bir diğer adı da mikrokapsül sıvamalı kâğıt olan otocopy kâğıtları, dilimizde otokopi kâğıdı olarak bilinmekte, kendinden kopya içeriğine sahip olan kâğıtlardır. Kâğıdın bir yüzüne gözle göremediğimiz, içi mürekkeple dolu kapsüller sıvanarak üretim yapılır. Kâğıdın diğer yüzüne ise sert bir cisimle bastırıldığında bu kapsüllerin patlaması gerçekleşecek şekilde dizayn edilir. Kâğıt üzerine kalemle bir şeyler yazıldığında bu kapsüller patlar ve bir alttaki kâğıt yüzeyine de aynı yazı geçer. Ayrıca elle yazılması haricinde makinelerde de kullanılan otokopi kâğıtları bulunmaktadır. Bu otokopi kâğıtları ise makineler yardımı ile birden fazla kâğıda aynı yazının geçmesini sağlamaktadır. Otokopi kâğıtlarının CB, CF, CFB gibi cins ve çeşitleri de bulunmaktadır.
CB, CF ve CFB Otokopili KağıtCB otokopi kâğıtları, basınca duyarlı kaplamaya sahiptir. Bu nedenle de özellikle litho ofset işinde sorunsuz bir performans sergilemektedir. CFB otokopi kâğıtları, hem bir görüntü almak, hem de aktarmak için kullanılır. Bu kâğıt türü üç kattan oluşmaktadır. Mükemmel bir taş baskı uygulaması sağlamaktadır. CF otokopi kâğıdı ise sorunsuz bir şekilde görüntü almayı sağlayan kâğıttır. Genel olarak ticari ve resmi işlemlerin evraklarında kullanılan otokopili kâğıt çeşitleri, hem iş gücünden hem de zamandan tasarruf etmeyi sağlamaktadır. Kimyasal bir takım süreçten geçtikten sonra yazı geçirgenliği sağlayabilen otokopili kâğıt çeşitleri, pek çok farklı kâğıt firması tarafından muhtelif renklerde üretilerek hizmete sunulmaktadır.
Kuşe, Amerikan Bristol, fantezi, kroma, yapışkanlı, kraft gibi pek çok özel kâğıt arasında yer alan otokopili kâğıtların, özel ve dikkatli bir işlem sonrasında üretimi yapılabilmektedir. Özellikle de arşivlenmesi ve yedeklenmesi zorunlu olan evraklar için ideal olan otokopili kâğıtlar, büyük bir kolaylık ve yardım sağlamaktadırlar. Çeşitli kâğıt üretim firmaları tarafından üretimi yapılarak hizmete sunulan otokopili kâğıtlar, diğer bütün kâğıtlar gibi farklı ebatlarda üretilebilmektedir. Ayrıca özel üretimlerde isteğe bağlı olarak her nüsha farklı renklerde otokopili kâğıtlarda üretilebilir. Otokopili kâğıtlarda ciltleme şekilleri de isteğe göre farklılık gösterebilir. Üstten ya da yandan tutkallı, tırtıklı koparmalı koçanlı ciltler de üretilebilmektedir.
Üstten ya da yandan tutkallı ciltlerdeki otokopili kâğıtlar lazer yazıcı ya da nokta vuruşlu yazıcılarda kullanım için oldukça ideal ürünlerdir. Koçanlı ciltteki otokopili kâğıtlar ise tırtıklı ve tel dikişli olarak üretilmekte olup sadece elde kullanım için uygun kâğıtlardır. Çünkü tel dikişli ve tırtıklı ciltteki otokopili kâğıtlar yazıcılarda kullanılamamaktadır. Ayrıca tutkallı olan otokopili kâğıtların üretiminde kolay arşivlenip dosyalanabilmesi açısından, isteğe bağlı olarak dosya deliği de açılabilmektedir. Ayrıca otokopili kâğıt ciltleri arasında iplik dikişli, tel dikişli, omega tel dikişli ve siralli olan ciltler de mevcuttur. Ancak tel dikişli, omega tel dikişli ve spiralli ciltteki otokopili kâğıtlar sadece elle yazılmaya uygun olmaktadırlar. Bu nedenle de yazıcılarda kullanılamamakta ve resmi evrak ve dosyalama işlerinde çok fazla tercih edilmemektedir. Özellikle de hızlı ve seri yazılması gereken ve bu nedenle de yazıcılardan çıkması gereken evraklarda kullanıma uygun değillerdir.
Otokopili kâğıtlarda farklı çeşitler bulunmaktadır. Genellikle 1 asıl 1 kopya şeklinde olabilirken, isteğe göre kopya sayısı arttırılabilmektedir. Özellikle de firmaların ve işletmelerin kullandıkları ve kanunen zorunluluk taşıyan adisyonlar, 1 asıl 1 suret şeklinde olmak durumundadır. Bu nedenle de adisyonlar özellikle de otokopili kâğıtlardan yapılmaktadır.