Sevk İrsaliyesinde Hangi Bilgiler Vardır?

Sevk İrsaliyesinde Hangi Bilgiler Vardır?
>
Matbaalar tarafından gerçekleştirilen sevk irsaliyesi basımı özel şartlara tabidir. Bunun için öncelikle matbaanın anlaşmalı matbaa olması gerekir.
Anlaşmalı matbaa olabilmek için ilgili şartlar sağlanmalıdır. Daha sonra bakanlık bünyesine gerekli belgelerle birlikte başvuru yapılarak sevk irsaliyesi ve buna benzer belgelerin basımı yapılabilir. Sevk irsaliyesi basılırken pek çok renk kullanılabilir. Aynı zamanda farklı kâğıt türleri kullanılarak da basılan sevk irsaliyesi görünüm olarak cilt şeklinde, sürekli form halinde ve tutkal yapıştırmalı olarak basılabilir. Bunlar için ilgili matbaa ile iletişim kurulması ve gerekli tüm detayların belirlenmesi gerekir. Tercih edilecek olan matbaanın işinde uzman olması ortaya başarılı işler çıkmasına yardımcı olacaktır.
Sevk İrsaliyesi Basımı İçin Gerekli Belgeler
Anlaşmalı matbaa tarafından sevk irsaliyesi basılacağında bazı belgelere ve bilgilere ihtiyaç vardır. Bunlar arasında vergi levhası ve imza sirküleri ilk sırada yer alır. Bunun haricinde imza yetkisi olan kişinin kimlik fotokopisi, en son aya ait olan KDV tahakkuku da irsaliye basımı için gereklidir. Bu belgelerin doğru ve olması gerektiği şekilde hazırlanması önem taşır.
Sevk İrsaliyesinde Hangi Bilgiler Vardır?
Sevk irsaliyesi basımı yaparken örnek belgeleri incelemekte yarar vardır. Buna göre bu irsaliye üzerinde şu bilgilerin yer alması gerekir: sevk irsaliyesi ibaresi, gönderilen malın cinsi ile miktarı, bakanlığa ait noter tasdik mührü şekli, irsaliyeyi düzenleyen mükellefe ait adı, soyadı, iş adresi, varsa ticaret unvanı, vergi dairesi ile hesap numarası, düzenleyenin, malı alan ile teslim edenin imzaları gibi bilgilere yer verilir. Bunlara ek olarak malın taşıyana teslim tarihi ile müteselsil irsaliye numarası, mükellefin diğer iş yerine ya da satılmak için gönderdiği malın nereye ve kime gönderildiği de irsaliye üzerinde yer alan bilgiler arasındadır.
Sevk İrsaliyesi Basımı Nasıl Yapılır?
Sevk irsaliyesi basımı yapılırken çeşitli aşamalardan geçirilir. İlk aşama grafik tasarım ve onay aşaması olarak nitelendirilir. Bu aşamada müşterinin istekleri göz önünde bulundurulur ve ona göre tasarım yapılır. İkinci aşamayı baskı aşaması oluşturur ve burada matbaanın teknik donanımı devreye girer. Matbaa tarafından en yeni olan ofset baskı malzemeleri kullanılarak sevk irsaliyesi üretimine başlanır. Burada titizlikle çalışılır ve üretimi yapılan irsaliyeler paketlenerek teslim edilmeye hazır hale getirilir.
Baskı ve üretim aşamasının ardından bakanlığa bildirim aşamasına geçilir ve bu aşamada resmi evrakların güvenilir olduğu belgelenir. Bununla birlikte belgeler ne şekilde müşteriye ulaştırılacaksa ona göre işlem yapılır.
Sevk İrsaliyesi Basımı Ve Fiyatları
Sevk irsaliyesi basımı ve fiyatları matbaa bünyesinde en uygun olacak şekilde belirlenir. Bu esnada bazı özellikler göz önünde bulundurulur. Bunlar arasında ilk sırada irsaliyenin ebatları yer alır. Başta sevk irsaliyesi olmak üzere her türlü baskı işlerinde basılacak olan ürünün ebatları doğrudan etkiye sahiptir. Bunun haricinde baskı sayısı da fiyatlar üzerinde etkili olan diğer bir unsurdur. Genellikle fiyatlar parça başına belirlenmekte olup baskı sayısı arttıkça buna bağlı olarak fiyatlar da artacaktır. Ancak matbaa bu çerçevede fiyatlarda indirim ya da kampanya yapma hakkına sahiptir.
Baskı sayısı ve ebatlara ek olarak kâğıt cinsi ile gramajı, yapılacak baskının rengi, ürüne ait özellikler de sevk irsaliyesi fiyatları üzerinde belirleyici rol oynar. Dolayısıyla fiyatlandırma yapılırken ya da sevk irsaliyesi bastırılacağı zaman bu hususları göz önünde bulundurmakta yarar vardır. Böylece sevk irsaliyesi fiyatları hakkında tahmin yürütülebilir. Fiyatlar kadar yapılacak işi kalitesi de önemlidir. Bu nedenle en iyi hizmeti en uygun fiyatlarsa sunan matbaa tercih edilmelidir.