Tasarım sürecinde detaylar

Tasarım sürecinde detaylar
>
Tasarım olarak adlandırılan çalışmalar sırasında bir dizi uygulamalar yapılırken bu süreç yaratıcı çabalar ve hayal gücü ile desteklenir. Uygulamalı sanatların yanı sıra mimarlık, mühendislik gibi çeşitli bilimsel disiplinlerde de tasarım çalışmalarına gerek duyulabilir. Tasarım sürecinde detaylar birçok kişi için merak konusudur.
 
Tasarlama eylemi ile yeni bir şey ortaya konur. Bir plan, bir obje ya da bir sanat eseri tasarım süreçleri ile ortaya çıkar. Tasarım sayesinde algılanan ile kavram arasında bir bağ kurulabilir. Tasarımın dikkat çeken yanlarından biri önemsiz ayrıntılar üzerine odaklanmaması bunun yerine en önemli detaylara dikkat çekmesidir.
 
Güzel sanatlar alanında bir tasarım yapılacağı zaman yaratıcı bir sürece şahit olunurken hayal gücüne de yoğun olarak gerek duyulur. Tasarımcı çalışmaları sırasında çeşitli uygulama yöntemlerine hâkim olan kişidir.
 
Bundan dolayı da bir tasarımcının güncel gelişmelerin yanı sıra genel kültür açısından da yetkinliği önemlidir. Yaratıcı bir bakış açısını destekleyecek davranış, dünya genelinde yapılan çalışmaların takip edilmesi olurken bu durum tasarımcıya yeni bakış açıları kazandırır.
 
Tasarım Süreci Nedir?
 
Tasarım çalışması yapılırken belirli süreçlerin izlenmesi gerekli olur. Tasarım Süreci Nedir? İncelendiğinde şu başlıklarla karşılaşılır:
 
l Problemin tanımı
l Gerekli bilgilerin elde edilmesi
l Yaratıcı çalışma
l Hayal gücü
l Çözüm üretme
l Uygulama


Öncelikle tasarımcı üzerinde çalışacağı konuyu tanımlamak zorundadır Problemin tanımlanması çözümlenmesi açısından izlenecek yolda bir şema çizecektir.
 
Tasarımcı bir problem üzerinde çalışacağı zaman bu konu hakkında araştırma yapmak zorundadır. Elde edeceği bulgular yol haritasında kendisine yardımcı olacak verilerdir.
 
Bir tasarım sürecinin belki de en önemli aşaması yaratıcılıktır. Yaratıcılık içinse tasarımcının yeterli bilgiye sahip olması gerekir. Yapılan araştırmalar sanatçının yaratıcılığını harekete geçirecek veriler içerir. Bundan dolayı da önemlidir.
 
Tasarımcı hayallerini eskiz haline getirdiğinde çalışmanın ilk aşamasına başlanmış olur. Daha sonraki süreçlerde ise ayrıntılar oluşacaktır.
 
Tasarımcının hayal gücünü destekleyecek olan yapacağı ön çalışmalardır. Kendini geliştirdikçe ve çalışacağı konu hakkında detaylı bilgilere ulaştıkça yaratıcılığı da tetiklenecektir. Yaratıcılığını destekleyen unsur ise hayal gücüdür. Bu durum sanatçının kabiliyeti ve donanımı ile bağlantılıdır.
 
Çözüm bulma aşaması sanatçının problem karşısında hangi yolu izleyeceğinin ve ortaya koyacağı eserin şekillenmesinin de göstergesidir. Son aşama ise uygulamaya geçildiği kısımdır.
 
Tasarım sırasında tasarım ilkeleri de dikkate alınır. Tasarım sürecinde en önemli unsurlar denge, orantı, hizalama bütünlük, görsel devamlılık ve vurgu olarak adlandırılır. Bir eserde bu unsurların sanatçı tarafından bilinçli bir şekilde kullanılması o eseri değerli hale getirir. Bundan dolayı da önem taşır. Tasarımda yararlanılan çizgi, ton, renk, doku, biçim, yön ve ölçü gibi unsurların sanatçı tarafından bilinçli olarak kullanılması da nitelikli bir eser elde etmek açısından önemlidir. Bundan dolayı da tasarım eğitimlerinde bu unsurlar bir bütün olarak ele alınır.