Tasarımda Etkileşim Yaratmanın 6 Altın Kuralı

Tasarımda Etkileşim Yaratmanın 6 Altın Kuralı
>
Tasarımda etkileşim yaratmak!  Aslında cümleyi okuyunca kafamızda hayal ettiğimiz tasarladığımız şeylerin, insanlarda da aynı bizdeki etkiyi yaratacağını düşünüyoruz çoğunlukla. Maalesef bu konuda da yanılıyoruz. Sanıyoruz ki bize güzel, şahane gelen şeyler karşımızdaki insanda da aynı etki yaratacak. Böyle olsa mükemmel olurduk değil mi? Nasıl olsa ben en iyisini hayal edebiliyorum daha güzeli yok diye düşünme keyfi.

 Peki, bu gerçekten güzel olurumuydu?

 Belli bir zamana kadar evet ama belli bir zamandan sonra ise sıkıcı bir hal almaya başlayacağından hiç şüphemiz yok. Zaten gerçekte böyle bir üstün özellik neyse ki kimsede yok.

 Aslında anlatmak istediğimiz şey gerçekte şu; her zaman daha iyisinin olduğunu varsayarak tasarımlarımızı ona göre geliştirmek ve canlı tutabilmek. Belli bir etkileşim yaratmak istiyor isek bu düşüncede olmanın faydalı olabileceğine inanıyoruz. 

 Etkileşimde 6 Altın Kural

 1.Etkileşimde merak; Tasarımlarımızı sadece kendimiz için yapıyor isek merak çok ta önemli olmayabilir. Fakat tasarımlarımızda etkileşim yaratmak istiyorsak birçok kişiye ulaşıp dikkat çekici bir hale getirmekse niyetimiz en başta meraklı olmalıyız. Ön yazıda da anlattığımız gibi bize ilginç gelen bir diğerine gelmeyebilir. o nedenle tasarımını yaptığımız bir dergi, gazete, web site hatta günlük olarak kullandığımız bardağı bile tasarlayarak üretime gönderilirken hangi amaçla kullanıldığı, kimlere ulaşacağı ve kimler tarafından talep göreceği en ince ayrıntısına kadar hesaplanır.

 Yapacağımız bu tasarımlarda geniş yönlü düşünerek herkesin bam  teline dokunacak noktaları merak ederek araştırmak ve bunu tasarımıza aktarmak etkileşim yaratmak anlamında oldukça faydalı olacaktır.

 2.Etkileşimde teknik; Farkındalık yaratmak istiyor isek eğer kullandığımız teknik epeyce önemlidir. Teknik ister görsel olsun ister üslupta olsun yalın ve anlaşılır olduğu sürece daha çok kişide etkileşim yaratacağı kaçınılmazdır.

 3.Etkileşimde zıtlık; zıtlık denildiğinde genellik beynimiz bunu olumsuz algılar. Lakin öyle olmadığı durumlarda vardır özellikle zıtlıklardan faydalanarak tasarımımızı görsel olarak dikkat çekçi bir hale getirirken diğer yandan anlatmak istediğimiz konuyu karşımızdaki kişiyi yormadan etkileme olanağına sahip oluruz.

 4.Etkileşimde yararlı olabilme; İnsanoğlu geçmişten günümüze kadar çıkar peşinde koşmuştur. Kendisinebelli süreden sonra fayda sağlamamaya başlayan istisnasız her şeyi terk etmiş ona olan ilgisi azalmıştır. Yaptığımız tasarımlarda belli bir oranda fayda sağladığımız sürece tasarımımızda etkileri üzerimize rahatlıkla çekecektir.

 5.Tasarımda görsel ziyafet; Tasarladığımız her ne ise bize görsellik sunmak zorundadır. Görsellik kavramı herkeste farklı bir algı oluştursa da tasarımını yaptığımız bir dergi gazete v.b şeylerin ulaşacağı kitle temel alınarak ona göre görsel bir şölen hazırlanabilir. Kadın dergisine erkeklere uygun görsellikler kullandığımız takdirde istediğimiz etkiyi yeterince yakalayamayız ya da tam tersi gibi.

 6.Tasarımda özgün olabilme; Etkileşim yaratabilmek istiyorsak eğer beklide en önemlisi özgün olabilmemiz gerekir. Çünkü genellikle konular aynıdır ama onu farklı sunabilenler aklılarda yer etmiştir. Bunu örnekle anlatmak gerekir ise eğer iki film düşünelim aynı konu aynı duygular biri hiç akıllarda yer etmezken diğeri hafızalarda sürekli kalmaktadır. Çünkü diğerlerinde sıyrılmıştır farklı bir bakış açısıyla işlenmiştir. Yaptığımız her tasarımda da bunu başarabilirsek bir koç kişi üzerinde etkileşimde bulunabiliriz. 

 Altın Kurallarla Başarı

 Maddelerle anlatmaya çalıştığımız altın kurallarımız aslında bir bütün haline gelebildiğinde gerçek manada etkileşim yaratabilmektedir. Tasarımlarımıza kendimizden bir öğeyi duyguyu, düşünceyi yıllarca edindiğimiz zihinsel birikimleri ister istemez katacağız fakat bunu yanında meraklı olarak araştırarak tasarımlarımıza katacağımız zenginliği göz ardı etmememiz gerekir.