Tasarımda kullanılan renklerin dili oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir

Tasarımda kullanılan renklerin dili oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir
>
TASARIMDA RENKLERİN DİLİ

Tasarım, anlatılmak istenilen konunun karşı tarafa en doğru şekilde anlatılmasını sağlayan bir sanatsal çalışmadır. Tasarım ile vermek istenilen mesaj kolaylıkla doğru adımlar ile verilebilir. Sadece bir mesaj vermek değil, dergi, katalog baskıları, gazete, kitap, Tutkallı Bloknot,  kartvizit, afiş, el ilanı ve ya el broşürler ile verilen yazıların daha estetik olması sağlanır. Bu sayede dikkat çekme sağlanır ve hedeflenen amaç gerçekleşir. Tasarım oldukça önemli bir çalışmadır. Tasarımda en önemli nokta ise, tasarımda renklerin dili ve doğru renklerin kullanılmasıdır. Tasarımda renklerin dili doğru seçilmelidir, renklerin yanlış seçilmesi haline tasarımını yaptırmış olduğunuz ürünün bir işlevi kalmaz. Tasarımda renklerin dili ile doğru ve anlaşılır bir tasarım yapabilirsiniz. Tasarımda kullanılan renkler, RGB ve CMYK renkler olarak kullanılır. RGB renkler daha çok web sayfaları, bilgisayar ve internet ortamında kullanılacak olan tasarımlar için kullanılır. CMYK renkler ise, baskı renkleridir. Yani basılacak olan her türlü ürünün renk tasarımı CMYK olarak kullanılır. Baskı yapılan ürünlerde, RGB kullanılmamasının sebebi ise, RGB renkler baskı sırasında patlamalar oluşturabilmektedir. Ayrıca tasarımda kullanılan renklerin dili, oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir ve bu renkler gruplara ayrılır. Bu gruplar, ana olarak sıcak renkler ve soğuk renkler olarak ayırılır. Ve bu gruptaki renklerin her biri farklı bir şeyleri anlatmaktadır.
Sıcak Renkler
Renk, bir cismi tanımlayabilmemiz için gözümüze yansıyan bir fiziksel özelliktir. Ve renkler, insanlar üzerinde farklı etkiler yaratır bu da tasarımda renklerin dili olduğu gerçeğini karşımıza çıkartır. Tasarımda renklerin dili, kullanılan renklerin etkisine göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle sıcak renkler ve soğuk renkler ortaya çıkmıştır. Sıcak renkler, kırmızı, sarı ve turuncu renkleri içine alır ve bu renklerin koyusundan açığına ve birbirleri ile kombinasyonlarından ortaya çıkan bütün renklerdir. Sıcak renkler tasarımda kullanılan renklerin dili olarak insanlara, ateş algısı, gün doğumu algısı ya da aynı şekilde gün batımı algısı ve sonbahar mevsimi hissini algılamasını sağlar. Sıcak renklerde kullanılan sarı, turuncu ve kırmızı renkler içinden sarı ve kırmızı birinci renkler, turuncu ise ikinci renk olarak kabul edilir. Çünkü turuncu da, kırmızı ve sarının kombinasyonundan ortaya çıkmış net bir renktir. Sıcak renkler, tasarımda renklerin dili olarak insanlara bir şeyler anlatır. Sıcak renkler, insanlara, enerji veren bir algı oluşturur, tutkuyu temsil eder ve sıcak renkler her zaman pozitif, olumlu bir etki bırakır. 
Sıcak Renklerin Anlamı
Sıcak renkler insanlar üzerinde, pozitif, enerjik ve tutkulu bir izlenim bırakır. Sıcak renkler, tasarımda renklerin dili olarak, turuncu, sarı ve kırmızı ayrı ayrı olarak bazı anlamlar, mesajlar içerir. Bunlara kısaca değinelim; 
Kırmızı, sıcak renklerin birinci grubunda yer alır. Kırmızı, ateşi, savaşı ve tehlikeyi yansıtmaktadır. Oldukça dikkat çekici bir renk olduğu için de uyarı olarak da insanlara bir algı verir. Bu nedenle uyarı levhaları genellikle kırmızı olarak kullanılır. Kırmızının açık tonları, enerji veren, pozitif bir algı oluştururken aksine koyu renkleri oldukça tehlikeyi ve ateşi temsil eder. Turuncu, renk olarak oldukça enerjik bir renktir. Tasarımda renklerin dili olarak turuncu, değişimi yansıtır ve insanların harekete geçme duyusunu tetikler. Kırmız renk kadar vurgulayıcı bir renk değildir, fakat sağlıksal mesajlarda ve yaşam enerjisi ile ilgili mesajlarda oldukça kullanılır. Tasarımın etkili bir hale gelmesini sağlar ve dikkat çekici bir renktir. 
Sarı, sıcak renklerin birinci grubunda yer alır. Oldukça parlak ve enerji verir. Mutluluğu ve umut etmeyi temsil eder. Kırmızı kadar etkili olamasa da tehlikeyi sarı da temsil eder. Tasarımda renklerin dili olarak sarı renk, mutluluk, enerji ve keyif yansıtır. Sarı tonun fazla parlak olması hafif ve yumuşak sarı tonlar genellikle çocuk tasarımlarında kullanılır. Çocuk tasarımlarında en çok kullanılan alan ise, bebeğin ya da çocuğun cinsiyetine vurgu yapılmak istenmeyen tasarımlardır. Sarının koyu tonları ise, herhangi bir şeyin eskisini, antikasını kıyafetlerde ise eski modayı anlatmak için kullanılır. 
Soğuk Renkler
Soğuk renkler, tasarımda renklerin dili olarak farklı anlam ve algı oluşturduğu için gruplanmıştır. Soğuk renkler, mor, yeşil ve mavi renklerden ve bu renklerin açık, koyu ayrıca birbiri ile olan renk kombinasyonlarından meydana gelmektedir. Soğuk renkler, sıcak renklere göre daha yumuşak anlatımlar için kullanılır ve keski değillerdir. Soğuk renkler, fiziki olarak, gökyüzünü, geceyi ve doğayı ve aynı zamanda suyu temsil etmekte ve renklerin kullanımı insanlara bu algıyı vermektedir. Sıcak renkler genellikle harekete geçiren, tehlike arz eden renkler olarak hareketli anlamlar içerirken, soğuk renkler bunların tam aksidir. Yani soğuk renkler, huzur verir, tasarımda kullanılması ile insanı dinlendirir ve verilmek istenen mesaj için insanları sakinleştirir.
Tasarımda renklerin dili olarak soğuk renkler, insanlar üzerinde psikolojik açıdan oldukça rahatlatıcıdır. Tasarımda renklerin dili olarak aynı zamanda vermiş olduğu sakinlik dışında, tasarıma profesyonel bir açı da kazandırır. Soğuk renkler, vermiş olduğu sakin ve dingin mesajlar nedeni ile sadece verilmek istenilen mesajlar için kullanılan tasarımlarda kullanılır. Yani insanları harekete geçirmek istenilen tasarımlarda genellikle sıcak renkler kullanılmaktadır çünkü soğuk renkler daha dingindir. 
Soğuk renklerin Anlamı
Soğuk renkler bahsedildiği gibi genellikle dingin ve sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Bu nedenle harekete geçirme tasarımlarında pek tercih edilmez. Fakat tasarımlarda oldukça yaygın kullanılmaktadır. Tasarımda renklerin dili olarak soğuk renkler, her biri farklı bir mesaj vermektedir. Bunlara kısaca değinelim;
Yeşil, renk doğanın rengidir. Bu nedenle oldukça enerjik ve huzur verici bir renktir. Soğuk renkler içerisinde en çok tercih edilen yeşil, yeni bir iş ya da başlangıcı ya da olan düzenin değişimini temsil eder. Aynı zamanda yeşil manevi bir duygu uyandırdığından dini tasarımlarda en çok tercih edilen renktir. Bereketi de temsil eden yeşil, renk olarak oldukça etkili bir tondur. Doğa temalı tasarımlarda oldukça öne çıkan yeşil renk, durağan ve zenginliği de temsil etmektedir. 
Mavi, sakinliği, dinginliği temsil ettiği gibi aynı zamanda tasarımda insanlara güvenilir bir his verir. Bu nedenle oldukça tercih edilen renkler arasındadır. Tasarımda renklerin dili olarak mavi renk, evrensel olarak bir dini çağrışım yaptığı için evrensel açıdan en çok tercih edilen bir renktir. Mavi renk aynı zamanda barışı da temsil ettiği için uluslararası tasarımlarda tercih edilir. Mavinin tonları açısından, açık tonlar enerji ve yenilenme hissi verir. Koyu renkler ise, gücü, kurumsallığı ve güven duygusunu yansıtır. 
Mor, renk kurumsal bir renk olarak algılanır. Mor renk, tasarımda renklerin dili olarak, kraliyeti anlatan tasarımlarda ve ayrıcalıkları anlatan tasarımlarda en uygun renk dilidir. Mor renk, tasarımda yaratıcılığı temsil eder. Bu yüzden yapılan tasarımsal çalışmalar genellikle ilgi uyandırır. Mor renginin tonları arasında bulunan açık ton is, romantikliği temsil eder. Kraliyeti temsil ettiği için aynı zamanda zenginliği ve lüksüde içinde bulundurur. Mor renk aynı zamanda mevsim olarak ilkbahar duygusunu hissettirir.
Tasarımda renklerin dili oldukça farklı şeyler söyler. Önemli olan bu renklerin anlamını bilmek ve bu renkleri doğru bir şekilde kullanmaktır. O zaman oldukça başarılı bir tasarım elde etmiş olursunuz.